Craidell Ltd.   Craidell Ltd.
Suomi English Russian

Arvoisa vastaanottaja!

Craidell Oy erikoistuu metalli- ja puunjalostusteollisuuden koneille tarkoitettujen NC-sarjan numeeristen ohjausjärjestelmien kehittämiseen ja soveltamiseen, koneiden ja teollisuuslaitteiden korjaukseen ja modernisointiin sekä teknologisten prosessien automaattisten ohjausjärjestelmien suunnitteluun, mukaanluettuna ohjelmistosuunnittelu.

Craidell Oy tarjoaa seuraavia palveluja:

 • Metalli- ja puunjalostusteollisuuden koneille ja keskuksille tarkoitettujen CNC-järjestelmien NC-110, NC-2xx ja NC-310 toimitus ja huoltopalvelut.
 • CNC-järjestelmien takaisinkytkentäanturien (enkooderien) toimitus ja vaihto.
 • Tilaajan teknisen henkilökunnan (konesuunnittelijoiden, huoltohenkilökunnan, ohjelmoijien, teknologien, koneenkäyttäjien) koulutus ja konsultointi NC-sarjan CNC-järjestelmien käytössä.
 • Koneiden ja työstökeskusten kokonaisremontti ja modernisointi.
 • Simatik ja Vipa –ohjauslaitteiden sekä Iconics-yrityksen GENESIS-järjestelmän SCADA-ohjauslaitteen teknologisten prosessien automaatio-ohjausjärjestelmien kehittäminen ja soveltaminen.
 • Teknologisten ohjelmistojen suunnittelu.

NC-sarjan CNC-järjestelmät

NC-sarjan CNC on työstölaitteiden yleinen ohjausjärjestelmä. Järjestelmien tukilaitteistoa ja ohjelmistoa voidaan käyttää monissa eri teollisuuslaitteissa: sorvikoneessa, jyrsinkoneessa, aarporassa, elektroeroosiokoneessa, hiomakoneessa, teroituskoneessa ym.

NC-sarjan CNC-järjestelmien kuvaus:

 • Inkrementaalisten, kvasiabsoluuttisten ja absoluuttisten lineaaristen ja kulmamuuntajien (enkooderien) tuki.
 • Tukee servomoottoreita, joissa on analoginen (±10V) ja digitaalinen ohjaus.
 • Ohjaus max. 16 fyysistä interpoloitua akselia 1 millisekunnin tahdilla.
 • Toimii virtuaalisten, indeksoitujen ja vinokulmaisten akselien kanssa ja ”pisteestä pisteeseen” –akselien kanssa.
 • Yksi CNC-järjestelmä voi ohjata samanaikaisesti itsenäisesti max. 5 prosessia (konetta tai yhden koneen osaa).
 • Lineaarinen interpolaatio, ympyräinterpolaatio, Bezier-käyrät (spline).
 • Diskreettinen ensiö-lähtö (input-output) määrä: 48/32 - 384/256.
 • Voidaan liittää analogi-digitaalimuunnin.
 • Ethernet (RJ-45) –pistoke, voidaan kytkeä yrityksen paikallisverkkoon tiedon siirtämiseksi ja etädiagnosointia varten Internetin kautta.
 • Kaikki parametrit, asetukset, ohjelmistologiikka, instrumenttien korjaimet ja nollapisteet ovat tekstitiedostoina.
 • Ohjausohjelmien valmistaminen samanaikaisesti osien käsittelyprosessin kanssa.
 • Liikeruuvin virheen kompensointi, liikkeen kompensointi.
 • Kiihdytyksen/hidastuksen ohjaus lineaarisen lain tai eksponentiaalilain mukaisesti.
 • Erittäin luotettava, korkea häiriönsietokyky.
 • NC-sarjan CNC-järjestelmien hinta on huomattavasti Siemensin ja Fanucin valmistamia vastaavia järjestelmiä edullisempi toimintakyvyn ollessa sama. Tiettyjen tekijöiden osalta NC-sarjan CNC-järjestelmät ovat jopa kilpailijoitaan paremmat.
 • CNC-järjestelmän standarditoimitukseen sisältyy kaikki tarvittavat laite- ja ohjelmistokomponentit.

NC-sarjan CNC-järjestelmien mallit

NC-110

CNC NC-110 –järjestelmällä on laaja käyttöalue ja se voidaan helposti adaptoida ohjaamaan monimutkaisia laitteita. Järjestelmässä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla monikäyttöisyys, luotettavuus ja mahdollisuus ohjata samanaikaisesti viittä prosessia. Siinä on avoin rakenne, minkä vuoksi se palvelee myös käyttäjän kasvavia tarpeita lisälaitteita ja ohjelmistomoduuleja lisäämällä. Järjestelmä toimii enkooderi-, revolveri- ja induktosiinityyppisten antureiden kanssa. Näiden ominaisuuksien ansiosta järjestelmää voidaan tehokkaasti käyttää erilaisten laitteiden ohjaukseen, esim. työstökeskusten, nopeakäyntisten koneiden, monisupporttikoneiden ja joustavien tuotantojärjestelmien ohjaukseen.

CNC NC-110:n kuvaus:

 • 2-16 ohjausakselia, käyttöohjaustahti 16 akselille 1 ms.
 • Diskreetti ensiö/lähtö 48/32 - 384/256.
 • Erilaiset ilmoitukset (virheet hallintaohjelman otoksia valmistettaessa, koneenkäyttäjän virheet, järjestelmän ja koneen diagnostiikkavirheet)
 • Elektroninen syöttöohjauspyörä.

NC-310

CNC NC-310 on jakautunut CNC-järjestelmä, jossa analogiset ja digitaaliset ensiöt/lähdöt voidaan lähentää koneen ohjaussäätimiin. Järjestelmässä käytetään suurnopeuksista SSB-johdetta (Serial Speed Bus) älykkään ohjaimen ja blokin väliseen yhteyteen analogisten ja digitalisten ensiön/lähdön ohjaukseen. Avoimen rakenteen periaatteen ansiosta CNC-järjestelmää voidaan käyttää monimutkaisten kohteiden ohjaukseen. Järjestelmässä voidaan luoda virtuaalinen koneenohjain funktionaalis-ohjelmoitavien näppäinten avulla (kuten CNC NC-210:ssä).

CNC NC-310:n kuvaus:

 • 2-8 ohjausakselia, käyttöohjaustahti 8 akselille 1 ms.
 • Diskreetti ensiö/lähtö 48/32 - 384/256.

NC-2xx

Yhtenäinen, yhden piirilevyn CNC NC2xx -järjestelmä, jossa ohjainyksikkö, ohjauspääte, koneohjain ja ohjelmisto on yhdistetty hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä yhdessä edullisen hinnan kanssa tekee järjestelmästä tehokkaan sorvin, jyrsinkoneen, laserin, kaasuliekkikoneen ja muiden 3-5 –akselisten ja max. 64/48 lensiö/lähtö omaavien koneiden ohjaamiseen.

Takaisinkytkentäanturit

Craidell Oy tarjoaa laajan valikoiman lineaarisen ja kulmaliikkeen muuttajia, kytkimiä, digitaalinäyttölaitteita ja laitteita mittaustietojen syöttämiseksi tietokoneelle:

 • Lineaarisen liikkeen inkrementaalisia, kvasiabsoluuttisia ja absoluuttisia antureita pituudeltaan max. 3220 mm ja diskreetti jopa 0,1 mikronia.
 • Kulmaliikkeen inkrementaaliset ja absoluuttiset muuttajat, valosähkö- ja magneettimuuttajat erittelykyvyltään jopa 3 600 000 diskreettiä/kierto.
 • Inkrementaalianturilla toimivat digitaalinäyttölaitteet voivat näyttää max. 3 akselin koordinaatit, toimivat absoluuttisesti, suhteellisesti ja inkrementaalisesti.
 • Sekä inkrementtianturilla että absoluuttisilla anturilla toimiva pisteohjelmointilaite on digitaali-indikaatiolaite ja ohjelmoitava looginen ohjausyksikkö yhteensovitettuina. Niitä käytetään yksinkertaisten sorvien ja jyrsinkoneiden puoliautomaattiohjaukseen. Ne voivat myös suorittaa helppoja teknologisia ohjelmia automaattisesti.
 • Interface-moduulien ja tietokonelevyjen avulla liiketiedot voidaan siirtää suoraan PC:lle.

Takaisinkytkentäanturit ova yhteensopivia koon, sähkösignaalien ja liittimien osalta esim. Siemensin, Fagorin, Heconin, RSF-Elektronikin, Leine&linden, HEIDENHAINin ja BALLUFFin vastaavien antureiden kanssa. LIR-sarjan antureiden hinta on kuitenkin näiden yritysten vastaavia antureita merkittävästi alhaisempi. Tiettyjen parametrien osalta LIR-sarjan takaisinkytkentäanturit ovat jopa kilpailijoitaan parempia.

Laitteiden kokonaisremontti ja modernisointi

Craidell Oy korjaa ja modernisoi koneita ja työstökeskuksia. Laitteiden modernisoinnissa asennetaan NC-sarjan CNC-järjestelmä tai ohjelmoitava laiteohjain, jossa on digitaali- indikaatiolaite, takaisinsyöttöanturit, servokäyttölaitteet, servomoottorit, sähköautomatiikka. Modernisoinnin tuloksena työstötarkkuus, toiminnalliset mahdollisuudet ja koneen kapasiteetti kasvavat.

Automaattiohjausjärjestelmät

Craidell Oy kehittää ja soveltaa teknologisten prosessien automaatio-ohjausjärjestelmiä käyttäen ohjelmoitavia laiteohjaimia Simatik ja Vipa sekä Iconicsin SCADA GENESIS –ohjelmistoa.


© Craidell Ltd., 2008. All rights reserved. PGT: 0.0011749267578125 sec. | Hits: